29 grudnia 2013

I like turtles.

Analizując ostatnio oś czasu, doszliśmy do wniosku, że umkło nam złożenie życzeń z okazji pana Chrystusa pod choinką.
Pragniemy naprawić ten haniebny błąd. Z okazji tego, że inny pan Chrystus się niedługo urodzi, albo ten sam się urodzi po raz drugi, składamy serdeczne życzenia na wasze ręce. Mowa tu o prawosławnych urodzinach tego pana. A życzymy z tej okazji spełnienia Marzen - żeby każda Marzena na świecie robiła to, co lubi i żeby w tym mięsnym, czy tam gdzie indziej Marzeny pracują, płaca była satysfakcjonująca, a i żeby mogły sobie w wolnych chwilach spędzać czas.
Żeby nie było, że robimy sobie jaja (bo jaja to przecież te drugie święta) i żeby nie dopadła nas jakaś prawosławna bojówka ekstremistyczna, przechodzimy teraz do materiału.
KURTYNA!

Oświęcim, Park, 22.12.2013

Oświęcim, Park, 22.12.2013

Oświęcim, Park, 22.12.2013

Oświęcim, Park, 22.12.2013

Oświęcim, Park, 22.12.2013